Dijagnostika

Rendgenske snimke zuba nezaobilazan su postupak u kvalitetnoj stomatološkoj dijagnostici, a nužne su kako bi procijenili stanje zuba i potpornih struktura koje ne možemo vidjeti samim kliničkim pregledom.
Stomatološka ordinacija Gmaz opremljena je suvremenom digitalnom radiološkom opremom koja omogućuje visoko kvalitetnu, brzu i preciznu dijagnostiku, a u odnosu na klasične radiološke uređaje bitno smanjuje dozu zračenja.
Našim pacijentima nudimo usluge radiološkog snimanja :

  • pojedinih zuba ( radioviziograf )
  • cijele čeljusti ( ortopan )

ORTOPANTOMOGRAF ( ORTOPAN )

Ortopan je panoramska rendgenska snimka gornje i donje čeljusti. Ortopan nam daje uvid u stanje svih zubi uključujući i treće molare (umnjake) , potporne kosti, sinusa, čeljusnog zgloba te nosne šupljine. Neizostavna je pretraga u oralnoj kirurgiji, implantologiji i ortodonciji kao i prvi i glavni korak u planiranju terapije. Dobivena slika se pohranjuje i obrađuje u digitalnom obliku, a može se izdati na CD-u ili poslati na željenu mail adresu.

RADIOVIZIOGRAF

U svakodnevnom radu u stomatološkoj ordinaciji, često su potrebne i nezaobilazne pojedinačne slike samo jednog ili nekoliko zubi. Ovakve slike preciznije su od panoramskih rendgenskih slika te daju vrlo detaljan uvid u snimano područje.

Color Skin

Nav Mode