Proteze

Zubne proteze nude se kao rješenje za nadoknadu većeg broja izgubljenih zubi. Zubne proteze izrađuju se u slučaju kada je preostao premali broj zuba da bi se kvalitetno mogao izraditi fiksni protetski nadomjestak ili kada je izrada proteze želja pacijenta.
Zubne proteze omogućuju žvakanje, govor i zadržavanje prirodne fizionomije lica. Zubne proteze su mobilni nadomjesci, što znači da ih pacijent sam vadi i stavlja u usta.

Zubne proteze mogu biti potpune, za pacijente koji su izgubili sve prirodne zube, ili
parcijalne (djelomične), kada nedostaje jedan ili više zuba. Parcijalne proteze se
putem kvačica ili kopči vežu  na preostale zdrave prirodne zube ili na zube prekrivene krunicama ili mostovima. Potpune (totalne) proteze mogu biti potpuno akrilatne ili u kombinaciji s metalom.
Moguće je i u određenim situacijama preporučljivo izraditi protezu u kombinaciji sa implantatima koji drže protezu na ležištu i osiguravaju joj stabilnost, a pacijentu daju dodatnu sigurnost prilikom govora ili žvakanja.

Color Skin

Nav Mode